مسیر – جهت آزمایش فناوری میلادی بالستیک

مسیر – جهت: آزمایش فناوری میلادی بالستیک روزنامه کره شمالی موشک بالستیک اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی ۱۴۲۴ هزار میلیارد تومان ثبت شد ، رکوردی دیگر از نقدینگی

حجم نقدینگی در آبان ماه به ۱۴۲۴ هزار میلیارد تومان رسیده که بیانگر رشد ۲۲.۶ درصدی آن نسبت به همین دوره در سال گذشته است.

۱۴۲۴ هزار میلیارد تومان ثبت شد ، رکوردی دیگر از نقدینگی

رکوردی دیگر از نقدینگی/۱۴۲۴ هزار میلیارد تومان ثبت شد

عبارات مهم : مقایسه

حجم نقدینگی در آبان ماه به ۱۴۲۴ هزار میلیارد تومان رسیده که بیانگر رشد ۲۲.۶ درصدی آن نسبت به همین دوره در سال گذشته است.

به گزارش ایسنا، حجم نقدینگی طی سال های گذشته همواره در مسیر افزایشی حرکت کرده و از سرعت رشد فزاینده ای نیز برخوردار بوده هست. با این که اکنون آمارها نشان از زیاد کردن این متغیر کلان اقتصادی دارد، ولی از سویی بیانگر کم کردن سرعت رشد آن نیز است.

۱۴۲۴ هزار میلیارد تومان ثبت شد ، رکوردی دیگر از نقدینگی

طبق تازه ترین آماری که بانک مرکزی از دارایی ها و سیستم بانکی منتشر کرده حجم نقدینگی در آبان ماه امسال به بیش از ۱۴۲۴ هزار میلیارد تومان زیاد کردن یافته است که نسبت به آبان ماه سال ۱۳۹۴ که حدود ۹۰۷ هزار میلیارد تومان بود بالغ بر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رشد دارد.

همچنین میزان نقدینگی در مقایسه با آبان ماه سال گذشته از ۱۱۶۱ هزار میلیارد تومان به ۱۴۲۴ هزار میلیارد تومان رسیده که نشان دهنده رشد حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی در این مدت هست. مقایسه درصد رشد حجم نقدینگی از این حکایت دارد که در آبان ماه امسال نسبت به همین ماه در سال گذشته ۲۲.۶ درصد رشد دارد که این آمار در قیاس با رشد ۲۸ درصدی که جهت آبان ماه سال قبل نسبت به همین ماه در سال ۱۳۹۴ ثبت شده است هست، حاکی از کند شدن سرعت رشد است.

حجم نقدینگی در آبان ماه به ۱۴۲۴ هزار میلیارد تومان رسیده که بیانگر رشد ۲۲.۶ درصدی آن نسبت به همین دوره در سال گذشته است.

از سوی دیگر حجم نقدینگی در دوره هشت ماهه نیز کم کردن دارد به طوری که در آبان ماه امسال نسبت به اسفند ماه سال گذشته ۱۳.۶ درصد رشد داشته، ولی در آبان ماه ۱۳۹۵ نسبت به سال قبل از آن ۱۴.۲ درصد زیاد کردن داشت.

عمده حجم نقدینگی را شبه پول تشکیل می دهد که خود مشمول بر سپرده های بانکی می شود. در آبان ماه حجم شبه پول به ۱۲۵۳ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به آخر سال قبل ۱۵ درصد و در قیاس با آبان ماه سال ۱۳۹۵ تا ۲۳.۹ درصد زیاد کردن دارد.

بخش دیگری از نقدینگی پول در گردش است که به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده که خود رشد ۴.۶ درصدی در مقایسه با اسفند ماه و ۱۳.۹ درصدی نسبت به آبان ماه سال قبل دارد.

۱۴۲۴ هزار میلیارد تومان ثبت شد ، رکوردی دیگر از نقدینگی

واژه های کلیدی: مقایسه | حجم نقدینگی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs